การดูแลรักษา ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)

การดูแลรักษา ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)

          ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เปรียบเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นตัวที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับสมอง หรือหัวใจในการทำงานของเครื่อง ที่ทำหน้าที่ในการสูบฉีดข้อมูลความจำทั้งหมดไปทุกส่วนการทำงานของเครื่องนั่นเอง  ดังนั้นการดูแลฮาร์ดดิส (Harddisk) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อยาวนาน และไม่ทำงานหนักจนเกินไปจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

โดยสาเหตุที่ทำให้ฮาร์ดดิสก์เสีย หรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นมีตั้งแต่

 • สาเหตุจากตัวฮาร์ดดิสก์ที่เสียมาจากขั้นตอนของการผลิต
 • ฮาร์ดดิสก์หมดอายุการใช้งานซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี
 • ฮาร์ดดิสก์หมดสภาพการใช้งาน หรือมีการใช้งานอย่างหนักทำให้กลไกเสื่อมจนหมดสภาพการใช้งาน
 • ฮาร์ดดิสก์เสียหรือเกิดการปัญหาตก กระแทกเสียหาย เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 • เกิดการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ถอดปลั๊กในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่หรือดำเนินการ

คำถามต่อมาสำหรับหลาย ๆ คนคือ เราจะสามารถดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์อย่างไรให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน เพราะแท้จริงแล้วการดูแลฮาร์ดดิสก์ให้ใช้งานได้นานนั้นไม่ใช่ในเรื่องของการได้รับการดูแลเครื่องจากบริษัทที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์นั้น แต่กลับเป็นตัวของผู้ใช้งานหรือเจ้าของเครื่องที่จะต้องทำหน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องนั้นให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างยาวนาน  โดยแนวทางในการป้องกันปัญหาและการดูแลรักษา สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • เลือกซื้อฮาร์ดดิสก์จากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือได้
 • เลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ที่มีอายุในการใช้งานได้อย่างยาวนาน
 • ไม่ทำการปิดเครื่องแบบกระทันหันบ่อย ๆ หรือทางที่ดี ควรรอให้เครื่องปิดให้สนิทก่อนจึงค่อยดึงปลั๊กออก
 • ทำการตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์อย่างสม่ำเสมอ โดยทำการ Check Disk เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้ฮาร์ดดิสมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • ทำการ Defragment เพื่อช่วยให้กลไกการทำงานต่าง ๆ ของฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลงหรือชำรุดสึกหรอกน้อยลง ส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
 • การสำรองข้อมูล ไว้ใน External หรือแหล่งเก็บข้อมูลข้างนอก เพื่อช่วยการทำงานของเครื่องให้สามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นและไม่หนักจนเกินไป

ติดตามสาระ ข้อมูลเกี่ยวกับ Harddisk และการกู้ข้อมูล Harddisk ได้ที่ www.crecover.com