การสำรองข้อมูลเก็บข้อมูลในองค์กร

การสำรองข้อมูลเก็บข้อมูลในองค์กร 

          ในการสำรองข้อมูลและเก็บข้อมูลขององค์กรที่มักจะมีจำนวนกองข้อมูลจำนวนมากนั้น การมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ที่เป็นระบบนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะส่วนมากข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กร และหากข้อมูลเหล่านั้นสูญหายไปอาจทำให้ส่งผลเสียต่อการทำงานขององค์กรได้

การสำรองข้อมูลและเก็บข้อมูลขององค์กร จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับทุก ๆ องค์กร เพราะจะเป็นการช่วยให้องค์กรมีข้อมูลสำรองที่เก็บไว้ใช้และนำมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ โดยการสำรองข้อมูลนั้นจะทำการจัดเก็บข้อมูลในแผ่น Diskette และยังเก็บข้อมูลเดียวกันไว้ใน Harddisk โดยเขียนลง CD-RW ไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล หรือป้องกันการสูญหายข้องข้อมูลนั้น

โดยประโยชน์ของการสำรองข้อมูลหรือเก็บข้อมูลในองค์กรนั้น จะเป็นในเรื่องของการป้องกันการสูญหาย การทำลาย การลบของข้อมูลทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ และป้องกันเรื่องของแหล่งที่เก็บข้อมูลที่อาจสูญหาย เสียหาย หรือโดนขโมยจากผู้ไม่ประสงค์ดีกับองค์กร และยังทำให้องค์กรสามารถมีระบบการทำงานเอกสารที่เป็นระบบมากขึ้นและสามารถได้งานพร้อมกันจากหลากหลายแหล่ง

ซึ่งการสำรองข้อมูลนั้นสามารถทำได้ตามวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ใช้โปรแกรมที่สามารถ Backup หรือกู้ข้อมูลกลับคืนได้ เช่น System Restore
  • สำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Backup Utility โดยมีวิธีการใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้

> Start->All Programs -> Accessories -> System Tools ->Backup

หรือโปรแกรม Symantec NetBackup, Symantec BackupExec, norton ghost, Microsoft DPM  เป็นต้น

  • สำรองข้อมูลด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น External disk แบบติดตั้งภายนอกที่มีระบบการใช้งานผ่าน USB และสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการเก็บข้อมูลแบบซิปไดร์ฟ หรือการใช้แฟลชเมมโมรี่

ดังนั้นจึงถือได้ว่าสำหรับการทำงานองคร์กรการสำรองข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียว เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลองค์กรแล้ว ยังช่วยลดในเรื่องความเสี่ยงองค์กรทางด้านของการการสูญหาย หรือการเก็บข้อมูลองค์กรที่เป็นความลับไม่ไหวรั่วไหลไปนอกองค์กรอีกด้วย

ติดตามสาระ ข้อมูลเกี่ยวกับ Harddisk และการกู้ข้อมูล Harddisk ได้ที่ www.crecover.com