หากคุณมีโอกาสได้เลือกใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการเลือกศูนย์บริการคือ ‘ประสบการณ์’ ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และการการันตีจากผลงานในอดีตว่า ศูนย์แห่งนั้นจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ เพราะข้อมูลของคุณมีมูลค่าและความสำคัญมากจึงจำเป็นต้องเลือกสรรสิ่งดีเพื่อรักษาข้อมูลของคุณไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับ ‘ฮาร์ดดิสก์’ ส่วนจัดเก็บข้อมูลการทำงานของคุณ ความสำคัญของฮาร์ดดิสก์แทบจะมีประเมินมูลค่าเป็นปากท้องของคุณตลอดทั้งเดือน หากเกิดปัญหาที่ส่งผลให้ข้อมูลสูญหายไม่ควรทดลองตามวิธีการกู้ข้อมูลที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต เพราะความเสี่ยงที่จะเพิ่มความเสียหายกับฮาร์ดดิสก์มีสูงเช่นกัน ศูนย์บริการกู้ข้อมูลคือสิ่งแรกที่ควรเข้าหาเพื่อปรึกษาวิธีการซ่อมแซมเพื่อให้อัตราความสำเร็จมีมากกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด น้อยนักที่ความสำเร็จในกากู้ข้อมูลจะสำเร็จเต็มร้อย เพราะหลักการทำงานของฮาร์ดดิสก์คือการเขียนข้อมูลลงในพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งโอกาสที่ข้อมูลใหม่จะเขียนทับพื้นที่ของข้อมูลเดิมที่คุณเคยลบด้วยตนเองมีสูง ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถกู้ข้อมูลนำกลับมาได้ หากเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เป็นผลงานของคุณในอดีตก็มีโอกาสที่จะกู้ข้อมูลกลับมาได้อีกครั้ง ทำให้คุณได้ย้อนดูผลงานที่เคยผ่านมือ เสมือนประวัติการทำงานที่เคยลืมเลือนได้ปรากฏให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้ใช้บริการมักเกิดความสงสัยว่ามาตรการในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของศูนย์บริการกู้ข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ที่ส่งเข้าศูนย์ฯ เพราะมูลค่าของข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ นั้นสูงและมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีไฟล์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทุกคน หากสูญหายหรือรั่วไหล หนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือ ‘ศูนย์บริการกู้ข้อมูล’ เพราะแผนการโจมตีจากคู่อริที่น่ากลัวคือการทำลายหรือทำให้ข้อมูลภายในรั่วไหล ซึ่งการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่รวบรวมข้อมูลไว้มากที่สุดเป็นอีกวิธีที่สามารถทำได้ การเลือกศูนย์บริการกู้ข้อมูลที่มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการทำงานจึงมีความสำคัญมาก เพราะระบบรักษาความปลอดภัยย่อมมีมาตรฐานที่สูงเพื่อรักษาคุณภาพการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอน เมื่อคุณใช้บริการศูนย์กู้ข้อมูลที่มีศักยภาพและประสบการณ์ ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลสำคัญจะกลับคืนมายิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยศูนย์บริการกู้ข้อมูลที่ดีจะมีมาตรฐานการให้บริการที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน และมีคำตอบแก่ความข้องใจของผู้ใช้บริการได้ดีถึงการทำงานที่มีผลต่ออัตราให้บริการ แต่เชื่อได้ว่าหากเลือกบริการจากศูนย์กู้ข้อมูลที่มีมาตรฐานและวางใจได้ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ส่งซ่อมจะกลับถึงมือเหมือนเดิม ยกเว้นฮาร์ดดิสก์ที่ชำรุดเกินเยียวยาและไม่เหมาะกับการนำมาใช้ใหม่ คุณจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาทำงานต่อเนื่องได้ทันที ซึ่งปริมาณข้อมูลที่ได้รับอาจมากกว่าความจุของฮาร์ดดิสก์ด้วย เพราะคุณผ่านประสบการณ์ในการทำงานอย่างมากมาย จึงมีผลงานกลับมาเป็นจำนวนมาก หลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการตัวฮาร์ดดิสเสียกันมาบ้างแล้ว บางคนอาจจะเลือกที่จะทิ้งข้อมูลไปเนื่องจากข้อมูลไม่สำคัญมากนัก แต่หลายครั้งที่ข้อมูลในตัวเก็บข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นตัว External Harddisk หรือ Drive ในคอมพิวเตอร์นั้นมีข้อมูลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไปเที่ยวที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วหรือแม้กระทั่งงานที่ทำมาตั้งแต่อตีดและที่ต้องใช้ในอนาคตซึ่งมีมูลค่ามหาศาล ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกประเภทจำแนกได้ 2 ลักษณะคือ ความเสียหายภายนอกและภายใน ความเสียหายที่รุนแรงและส่งผลต่อข้อมูลที่จะได้คืนมาคือ ความเสียหายภายนอก ที่สามารถจับต้องได้หรือมองเห็นด้วยตาเปล่า การกู้ข้อมูลจากความเสียหายระดับรุนแรงต้องใช้ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อดำเนินการประเมินถึงผลลัพธ์ว่า หากใช้บริการกู้ข้อมูลจะคุ้มค่าหรือไม่ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหน หรือการโจมตีจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Ransomware ที่โด่งดังเมื่อปลายปี ค.ศ.2017 ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำการกู้ข้อมูล Harddisk ของเรา ซึ่งการเสียของฮาร์ดดิสส่วนมากไม่ว่าจะเป็นอาการขึ้น Format, เสียงหัวอ่านดังแก๊กๆ, ฮาร์ดดิสจานไม่หมุนหรือไม่ Detect ในคอมพิวเตอร์ล้วนเกิดจากปัญหาภายใน Hardware ทั้งสิ้นซึ่งการกู้ข้อมูลในอาการเสียเหล่านี้ไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมใดๆได้จึงต้องหันมาพึ่งศูนย์รับกู้ข้อมูลเท่านั้น ศูนย์กู้ข้อมูลในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่สามารถกู้ข้อมูลในอาการเสียหายทาง Hardware ได้จริงและมีห้องแล๊บสำหรับการกู้ข้อมูลโดยเฉพาะจริง หนึ่งในศูนย์รับกู้ข้อมูลที่มีมาตรฐานได้รับการแนะนำในการกู้ข้อมูลกันทั้งใน Pantip หรือร้านคอมต่างๆก็คือ CR Data Recovery ซึ่งเป็นศูนย์รับกู้ข้อมูลที่ดี สามารถกู้ข้อมูลได้สำเร็จสูง อีกทั้งยังมีมาตรฐานในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าได้อย่างดี ซึ่งศูนย์กู้ข้อมูล CR Data Recovery มีทีมงานและมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการกู้ข้อมูลที่ทันสมัย อีกทั้งห้อง Clean Room เพื่อรองรับอาการเสียของตัว Harddisk ได้ครบทุกอาการ ในส่วนของด้านราคาในการกู้ข้อมูล CR Data Recovery ถือว่าแทบมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับศูนย์กู้ข้อมูลแห่งอื่นซึ่งคิดราคาค่ากู้ข้อมูลสูงจนเกินควรในวงการห้องแล๊บสำหรับกู้ข้อมูลตัว Harddisk ที่มีอาการเสียทางด้าน Hardware และมีการบริการที่เป็นกันเอง การใช้บริการการรับกู้ข้อมูลนั้น นอกจากปัจจัยที่หลายคนดูทางด้านราคาแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการกู้ข้อมูล โอกาสในการกู้ข้อมูลเพราะในการกู้ข้อมูลถ้าผ่านการลองกู้ข้อมูลโดยศูนย์กู้ข้อมูลที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกู้ข้อมูลนั้น จะยิ่งทำให้ตัวฮาร์ดดิสเสียหายหนักไปมากกว่าเดิมและยิ่งมีโอกาสทำให้ข้อมูลศูนย์หายได้มากขึ้นอีกทั้งการทดลองกู้ข้อมูลเองด้วยโปรแกรมตามอินเตอร์เน็ตจะมีโอกาสทำให้ข้อมูลเสียหายได้จากการทับกันของข้อมูลซึ่งในอาการที่ข้อมูลมีการทับไปแล้ว แม้กระทั่งแล๊ปกู้ข้อมูลก็ไม่สามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับมาได้ การใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลทดลองกู้เองจึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าตัวข้อมูลมีความสำคัญมากนั้น การส่งให้ศูนย์รับกู้ข้อมูลดำเนินการให้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกขั้นตอนในการดำเนินการกู้ข้อมูลต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณปรารถนาจะได้คืนมา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกประเภทต้องอาศัยความทะนุถนอมในการดำเนินการ เพราะส่วนประกอบแต่ละชิ้นบอบบาง หากคุณเคยซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจะต้องได้ยินคำแนะนำจากพนักงานขายว่าไม่ควรทำชิ้นส่วนใด ๆ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์หล่นเด็ดขาด เพราะแรงกระแทกส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกิดความเสียหาย และที่สำคัญการเปลี่ยนอะไหล่ภายในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นที่นิยมด้วย การใช้งานอย่างถูกวิธีจึงเป็นวิธีรักษาและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ดีสุด

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น