กู้ข้อมูล Toshiba

การกู้ข้อมูล Harddisk Toshiba

การกู้ข้อมูลจาก Harddisk Toshiba นั้นเป็นหนึ่งในวิธีการที่หลายคนค้นหา เนื่องจากผู้ใช้งานฮาร์ทดิสยี่ห้อ Toshiba นั้นมีหลายหลากคนเนื่องจากเป็น Harddisk ที่มีความนิยมใช้ ปัญหาหนึ่งที่หลายคนพบคือตัวฮาร์ทดิสเปิดไม่ติด หรือหา Drive ใน Computer ไม่เจอ หลายครั้งปัญหาอาจจะมาจากตัว Circuit Board เสียหาย หรือตัว Harddisk มีการตกกระแทกมาทำให้หัวอ่านมีการเคลื่อน ปัญหาเหล่านี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกู้ข้อมูลเข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง การทดลอง หรือฝืนใช้งานต่อมีรังแต่จะทำให้ตัว Harddisk เสียหายมากขึ้นจนถึงท้ายสุดข้อมูลอาจจะเสียหายถาวรได้เลย

หนึ่งในปัญหาร้ายแรงที่สุดของ Harddisk คือตัวจานแผ่น Platter มีรอย ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่หัวอ่านได้มีการเคลื่อนและขูดกับแผ่นจานขนาดใช้งาน ซึ่งใน Case นี้ข้อมูลจะกู้ได้น้อยมาก

อาการเสียต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกู้ข้อมูลโดยเฉพาะซึ่ง

ถึงแม้ว่าบางอาการเสียผู้ใช้งานอาจจะอยากลองกู้ข้อมูลเอง บ่อยครั้งที่ทำให้ตัวข้อมูลสูญหายถาวรและตัวฮาร์ทดิสเสียหายมากกว่าเดิมเพื่อความมั่นใจจึงควรใช้ผู้เชี่ยวชาญในการกู้ข้อมูลให้กู้ข้อมูลให้จะดีกว่า
มีบริษัทกู้ข้อมูลและศูนย์รับกู้ข้อมูลมากมายในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ควรจะเลือกใช้คือความมีมาตรฐานอย่างเช่น ห้อง Lab ในการกู้ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ประสบการณ์ของศูนย์รับกู้ข้อมูล อีกทั้งยังปัจจัยด้านค่าบริการที่สมเหตุสมผล หนึ่งในศูนย์กู้ข้อมูลที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือ CR Data Recovery ศูนย์รับกู้ข้อมูล อันดับ 1 หรือโทรติดต่อศูนย์: 062-919-7966 ซึ่งมีประสบการณ์ในการกู้ข้อมูลมากมายให้มั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลกลับมาแน่นอน