กู้ข้อมูล Harddisk WD

การกู้ข้อมูลจาก Harddisk WD ( Western Digital )

หนึ่งใน Harddisk ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเพราะคุณภาพ หรือราคาถูก อีกทั้งยังสามารถเคลมได้ง่ายดาย แต่ปัญหาจากการเคลมง่ายคงไม่ใช่คำตอบ ถ้าเคลมแล้วข้อมูลหาย !! ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้งาน Harddisk WD นั้นคือเคลมง่ายแต่ทางศูนย์เคลมไม่ได้รับกู้ข้อมูล ซึ่งหลายครั้งข้อมูลนั้นมีความสำคัญและมูลค่ามากกว่าตัว Harddisk หลายเท่า
ดังนั้นการกู้ข้อมูลจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า, ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอนั้นคือ ตัว External WD มีการตกหรือกระแทกมาซึ่งทำให้การกู้ข้อมูลเป็นไปได้ยากมากอีกทั้งตัว Harddisk External ของ WD นั้นจะเป็นแบบ Built-In USB ซึ่งจะไม่มีตัวต่อ SATA ซึ่งศูนย์กู้ข้อมูลในประเทศที่สามารถรับกู้ข้อมูลอาการนี้ได้มีน้อยมาก โดยหนึ่งในศูนย์รับกู้ข้อมูลที่สามารถกู้ข้อมูลอาการเสียของ Harddisk WD ได้คือ CR Data Recovery ซึ่งมีประสบการณ์ในการกู้ข้อมูลมาก ไม่เสี่ยงในการทำให้ข้อมูลสูญหายถาวรจากการกู้ข้อมูลที่ผิดวิธีจากสถานที่กู้ข้อมูลอื่น
อาการเสียหลักๆของตัวฮาร์ทดิส WD จะมีจากตัวแผงวงจรและหัวอ่าน ซึ่งบ่อยครั้งจะเกิดจากการเสียหายของหัวอ่าน โดยอาการของอาการเสียสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้โดยการฟังเสียงตัวฮาร์ทดิสซึ่งจะมีเสียงแปลกๆ มีเสียงคลิกเป็นจังหวะ หรือฮาร์ทดิสมีการสั่นผิดปกติ อาการเหล่านี้ควรหยุดใช้งานทันที และนำส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกู้ข้อมูลทำการกู้ข้อมูลโดยเฉพาะ
ถึงแม้ว่าบางอาการเสียผู้ใช้งานอาจจะอยากลองกู้ข้อมูลเอง บ่อยครั้งที่ทำให้ตัวข้อมูลสูญหายถาวรและตัวฮาร์ทดิสเสียหายมากกว่าเดิมเพื่อความมั่นใจจึงควรใช้ผู้เชี่ยวชาญในการกู้ข้อมูลให้กู้ข้อมูลให้จะดีกว่า
มีบริษัทกู้ข้อมูลและศูนย์รับกู้ข้อมูลมากมายในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ควรจะเลือกใช้คือความมีมาตรฐานอย่างเช่น ห้อง Lab ในการกู้ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ประสบการณ์ของศูนย์รับกู้ข้อมูล อีกทั้งยังปัจจัยด้านค่าบริการที่สมเหตุสมผล หนึ่งในศูนย์กู้ข้อมูลที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือ CR Data Recovery ศูนย์รับกู้ข้อมูล อันดับ 1 หรือโทรติดต่อศูนย์: 062-919-7966 ซึ่งมีประสบการณ์ในการกู้ข้อมูลมากมายให้มั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลกลับมาแน่นอน