การกู้ข้อมูล

กู้ข้อมูล

       อีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความหนักใจและความสูญเสียให้เกิดขึ้นบนระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือการจัดเก็บงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั่นคือ การสูญหายของข้อมูลที่เก็บไว้นั่นเอง โดยการสูญหายของข้อมูลนั้นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากไวรัส เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือการเก็บไฟล์ผิดที่ รวมไปจนถึงการหลงลืมเผลอเรอลบไฟล์นั้นทิ้งไปจากเครื่องจนทำให้หาไม่เจอ ทำให้เสียเวลาในการทำซ้ำใหม่ หรือเลวร้ายไปกว่านั้นหากเป็นเอกสารสำคัญที่ไม่สามารถทำซ้ำเองก็ได้ ก็จะต้องเสียเวลาในการติดต่อขอเอกสารใหม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานในเชิงธุรกิจได้  โดยปกติแล้วข้อมูลที่สูญหายนั้นมากมักจะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการทำงานอย่างมาก  ดังนั้นสิ่งที่จำอีกสิ่งหนึ่งและถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือการเรียนรู้ในเรื่องของการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลจะสามารถทำได้ด้วยการใช้ระบบการจัดแบบ External หรือเลือกใช้ Harddisk ความจุสูง ที่มีราคาถูกลงมาอย่างมากในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล  นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยในการจัดเก็บ และกู้ข้อมูลหลายบริษัทที่จะทำหน้าที่ในการดูแลและจัดการเรื่องเอกสาร โดยช่วยในการรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย  แต่เรื่องการสูญหายของข้อมูลก็อาจเกิดได้ทุกเวลา

ซึ่งในปัจจุบันการกู้ข้อมูลเป็นเรื่องที่ถือว่าทำได้ไม่ยาก เนื่องจากมีโปรแกรมในการกู้ข้อมูลหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ตามการใช้งาน  จึงทำให้ทั้งการทำงานในส่วนบุคคล ส่วนการทำงานอย่างเช่นการทำงานในธุรกิจ หรือองค์กรทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ กำลังตื่นตัวในเรื่องของการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ระบบในการกอบกู้ข้อมูล หรือสำรองข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้จัดเก็บข้อมูลของที่เป็นทั้งเอกสารส่วนงาน เอกสารจำเป็นและเอกสารที่เป็นความลับให้มีความปลอดภัย ไม่สูญหาย จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานได้ จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานได้

และด้วยเทคโนโลยที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้การกู้ข้อมูลนั้นไม่เพียงแต่จะใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานกับเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ที่มีหน่วยความจำแบบระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายอย่างเช่น แทปเลต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นก็สามารถกู้ข้อมูลได้เช่นเดียวกัน