ข้อมูลหาย กู้ข้อมูล เลือก

CR Data Recovery

บริการลบ / ทำลายไฟล์ ข้อมูลถาวร

ข้อมูลนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องการใช้ข้อมูลของเรามีการรั่วไหล ทางเรามีบริการลบไฟล์ข้อมูลถาวร ด้วยเทคนิคพิเศษให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้อีก

บริการลบไฟล์ข้อมูลถาวร

สำหรับบุคคล หรือองกรณ์ พร้อมใบรับรองการลบข้อมูลด้วยเทคนิคพิเศษให้ไม่สามารถกู้กลับมาได้อีกด้วยวิธีใดๆ

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการทำลายข้อมูลได้ 2 วิธี

  1. Low Level Formatting and Complex Overwrite Technical ( ลบข้อมูลออกทั้งหมดและใช้เทคนิคพิเศษให้ไม่สามารถกู้คืนได้ด้วยวิธีใดๆ)
  2. Physical Destroy ( ทำลายฮาร์ตดิส สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลรั่วไหลและต้องการทำลายฮาร์ตดิส)