อย่าประมาทในการเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลมีโอกาสสูญหาย

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น