ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัสคอมพิวเตอร์

          สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำงานทั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารเช่นมือถือ แทปเลต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ระบบการทำงานที่ควบคุมด้วยอิเลคทรอนิกส์มักจะรู้จักคำว่าไวรัสกันเป็นอย่างดี

ไวรัส ถือเป็นโปรแกรมทางระบบอิเลกทรนิกส์ที่มีความสามารถในการฝังตัวและสำเนาตัวเองอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และสามารถก่อให้เกิดความเสียหายให้กับระบบการทำงานของเครื่องได้ และไม่เพียงแต่จะทำลายหรือก่อความเสียหายให้กับระบบการทำงานของเครื่องเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งผ่านหรือติดต่อจากเครื่องหนึ่งสู่เครื่องหนึ่ง รวมไปจนถึงสามารถแพร่ระบาดผ่านเครือข่าย หรือระบบการสื่อสารทีมีการเชื่อมต่อกันได้อีกด้วย โดยจุดประสงค์ในการทำงานของไวรัสประเภทต่าง ๆ นั้นมักขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรมขึ้นมาว่าต้องการให้มีผลกับการทำงานส่วนใด เช่น เพื่อทำลายโปรแกรมหรือข้อมูล เป็นต้น

ส่วนการสังเกตุการทำงานของเครื่องว่าติดไวรัสหรือไม่นั้นอาจพิจารณาได้จากอาการเบื้องต้นในการทำงานของเครื่องเช่น เครื่องช้า การเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งานใช้เวลานาน วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป มีข้อpop-up หรือข้อความที่ไม่เคยแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ มีเสียงออกจากลำโพงทั้งที่ไม่ได้เปิดใช้โปรแกรม ความผิดปกติของแป้นพิมพ์ หรือขนาดของหน่วยความจำที่น้อยกว่าปกติ การทำงานของดิสก์ค้างนานกว่าที่เคยเป็น เครื่องทำงานผิดปกติหรือทำงานช้าลง รวมไปจนถึงไฟล์การทำงานค้างนานอย่างมาก ไปจนถึงเครื่องเปิดปิดเองโดยที่ไม่ได้สั่งปิดหรือเปิดเครื่อง เป็นต้น

คำถามต่อมาคือเราจะสามารถป้องกันการเกิดไวรัสได้อย่างไร ท่ามกลางการเกิดขึ้นและพัฒนาของไวรัสคอมพิวเตอร์หลากหลายสายพันธ์อย่างเช่นในปัจจุบัน ในวันนี้บทความของเราจึงขอนำเสนอแนวทางในการแก้ไข หรือป้องกันไวรัสเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  • เลือกและติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟแวร์ป้องกันไวรัสที่น่าเชื่อถือได้และสามารถอัพเดทฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ เพื่อทำหน้าที่ในการดักจับและจัดการกับไวรัสได้อย่างทันท่วงที และอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัสอย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างนิสัยการสแกนไวรัสเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่นระวังการดาวโหลดไฟล์ หรือเปิดไฟล์แบบอัตโนมัติ ทางที่ดีควรมีการตั้งค่าเพื่อสแกนไฟล์ที่จะเปิดเสียก่อนเพื่อป้องกันการติดตั้งไวรัสแบบอัตโนมัติ
  • ตั้งค่าระบบการป้องกันไวรัสให้ทำงานทันทีหลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มใช้งาน
  • ไม่ควรดาวโหลดโปรแกรมจากแหล่งการใช้งานที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการติดตั้งของไวรัส
  • หากต้องมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลจากภายนอกควรมีการสแกนหาไวรัสก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการถ่ายทอดไวรัสจากเครื่องหนึ่งสู่เครื่องหนึ่ง