มาทำความรู้จักกับ Hard Disk กันเถอะ

มาทำความรู้จักกับ Hard Disk กัน

        เป็นที่รู้กันดีในหมู่ของผู้ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ว่า  ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เปรียบเสมือนหัวใจ และสมองในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือหน่วยความจำต่าง ๆ ไปจนกระทั่งทำหน้าที่ในการส่งกระจายข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปแล้วตัวของฮาร์ดดิสก์ จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านนอกหุ้มด้วยโลหะเพื่อป้องกันแผงวงจรซึ่งอยู่ภายใน ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง พร้อมกับมีรูช่องเสียบสัญญาณหรือสายไฟ ซึ่งตัวของฮาร์ดดิสก์นี้ที่ถือเป็นหัวใจของเครื่องเนื่องจากเป็นตัวที่จดจำและควบคุมระบบการทำงานทั้งหมด แต่ก็มีความบอบบางเป็นอย่างมาก หากได้รับการกระทบกระแทก หรือหล่นลงพื้นอย่างแรงก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งตัวของฮาร์ดดิสก์นี้จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของงาน หรือไฟล์ โฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่สำคัญในเครื่องไว้ภายใน จึงถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญ มีความซับซ้อน  และมีความบอบบางมากที่สุด

ลักษณะการทำงานของฮารด์ดิกส์นั้นภายในจะมีแผ่น  Aluminum Alloy Platter ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล รับคำสั่ง และส่งผ่านคำสั่งไปยังส่วนต่าง ๆ ด้วยอัตราหมุนแบบความเร็วสูง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นและสเปคของเครื่อง เมื่อเครื่องได้รับคำสั่งก็จะส่งข้อมูลไปยังตัวของPlatter ทีจะทำหน้าที่ในการอ่านข้อมูลบนแผ่นดิสก์ จากนั้นจะทำเขียนและอ่านข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ ก่อนจะทำการแปลงสัญญาณในรูปแบบของแม่เหล็ก แล้วเพิ่มสัญญาณทำการประมวลผลให้กลับมาเป็นข้อมูลอีกครั้ง

ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสนั้น ประกอบด้วย

  • หัวอ่าน (Head) ที่เปรียบเสมือนแขนในการอ่านหรือเขียนข้อมูลบนแผ่นแม่เหล็ก
  • แขนหัวอ่าน (Actuator Arm) มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กยาว รับคำสั่งจากวงจรให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยทำงานร่วมกับจานแม่เหล็ก (Platters)
  • จานแม่เหล็ก (Platters) จานแผ่นกลมเคลือบด้วยสารแม่เหล็กหลายชั้น เป็นแหล่งในการเก็บและบันทึกข้อมูลในลักษณะเลข 0 – 10
  • มอเตอร์หมุนแผ่นแม่เหล็ก (Spindle Motor) ตัวควบคุมจานแม่เหล็กให้หมุนไปยังทิศทางที่ต้องการ เพื่อบันทึกหรือแก้ไขข้อมูล โดยมีอัตราการหมุนประมาณ 7200 รอบต่อนาที
  • เคส (Case) ตัวกล่องสี่เหลี่ยม ทำหน้าที่บรรจุส่วนต่าง ๆ ของฮาร์ดดิสก์ไว้ภายใน

ติดตามสาระ ข้อมูลเกี่ยวกับ Harddisk และการกู้ข้อมูล Harddisk ได้ที่ www.crecover.com