เรื่อง

วิธีการดูสเปคภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการดูแลรักษาสภาพคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

ปํญหาที่พบเจอบ่อยที่ต้องกู้ข้อมูล

การเก็บข้อมูลสำคัญไม่ควรประมาทเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

อย่าประมาทในการเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลมีโอกาสสูญหาย

การใช้งานเก็บข้อมูลในปัจจุบันและการกู้ข้อมูลเมื่อข้อมูลสูญหาย

การเลือกศูนย์กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของฮาร์ดดิสและการกู้ข้อมูลในฮาร์ทดิส

การกู้ข้อมูลหลากหลายชนิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วิธีการ Format External Harddisk ให้ใช้ได้ทั้ง Window และ Mac