ข้อมูลหาย กู้ข้อมูล เลือก

CR Data Recovery

อัตรากู้ข้อมูล Harddrive ( External Drive & Desktop & Notebook )

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Harddisk
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 2000 – 5000 บาท
 • 2000 – 6000 บาท
 • 3000 – 7000 บาท
 • 6000 – 12000 บาท
 • ติดต่อสอบถามโทร: 062-919-7966
 • ไม่มีค่าบริการตรวจเช็คอาการ
 • ทางร้านจะทำการเสนอราคากู้ข้อมูลให้ลูกค้าหลังตรวจเช็คอาการประมาณ 1 วัน
 • หากตัวอุปกรณ์มีการเปิดฝาครอบจานโดยศูนย์กู้ข้อมูลอื่นมาแล้ว ทางร้านจะขออนุญาติเสนอราคาในอัตราราคา Harddisk หน้าจานเป็นรอยหรือมีการเปิดฝาครอบจานแล้ว

อัตรากู้ข้อมูล Harddrive ( Raid & Server & Nas )

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Harddisk ( Raid )
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 5000 – 9000 บาท
 • 6000 – 12000 บาท
 • 8000 – 15000 บาท
 • ติดต่อสอบถามโทร: 062-919-7966

อัตรากู้ข้อมูล SD Card และ Memory Card

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Handy Drive & Memory Card
 • 1 GB ถึง 16 GB
 • 16 GB ถึง 64 GB
 • 64 GB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • 1 GB ถึง 16 GB
 • 16 GB ถึง 64 GB
 • 64 GB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 2000 บาท
 • 3000 บาท
 • ติดต่อสอบถามโทร: 062-919-7966

อัตรากู้ข้อมูล Harddrive ( สำหรับ Harddisk หน้าจานเป็นรอยหรือมีการเปิดฝาครอบแล้ว )

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Harddisk
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 8000 – 15000 บาท
 • 13000 – 20000 บาท
 • 25000 – 35000 บาท
 • สำหรับการกู้ข้อมูลกรณีหน้าจานเป็นรอย ทางร้านจะมีการส่งตรวจเช็คกับทาง Partner Lab ของทางต่างประเทศอาจจะต้องใช้เวลานาน
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คและจัดส่งตรวจไปต่างประเทศ

กู้ข้อมูลไม่ได้ เราไม่คิดค่าบริการ !


การใช้บริการและการชำระค่าบริการ

เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลจากท่าน เราจะทำการวิเคราะห์หาอาการที่เป็นก่อน หลังจากนั้นจึงจะมีการแจ้งรายละเอียดค่าบริการให้แก่ท่านทราบ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • นำส่งสื่อข้อมูลให้แก่ทีมงานได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุอาการ
 • ทีมงานแจ้งค่าบริการให้แก่ลูกค้าทราบ
 • ลูกค้าชำระค่าบริการตามที่ตกลงกับทางทีมงาน ได้แก่ ค่าบริการกู้ข้อมูล , ค่าบริการจัดส่งข้อมูล , ค่าบริการจัดซื้อสื่อบันทึกข้อมูล
 • ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : contact@crecover.com หรือหมายเลข 062-919-7966
 • ทีมงานทำการส่งสื่อข้อมูลนำไปกู้ข้อมูลที่แล๊ป
 • หลังจากทีมงานทำการกู้ข้อมูลเสร็จ ทางทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้ามารับข้อมูล หรือแล้วแต่ในกรณีที่ลูกค้าการนำส่งถึงที่ หรือไปรษณีย์ ทางทีมงานจะนำส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้มา

ค่าบริการรับ ส่งสื่อบันทึกข้อมูลถึงที่ 300-1000 บาท ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล