ข้อมูลหาย กู้ข้อมูล เลือก

CR Data Recovery

อัตรากู้ข้อมูล Harddrive ( External Drive & Desktop & Notebook )

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Harddisk
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 2000 – 5000 บาท
 • 2000 – 6000 บาท
 • 3000 – 7000 บาท
 • 5000 – 11000 บาท
 • ติดต่อสอบถามโทร: 062-919-7966
 • ไม่มีค่าบริการตรวจเช็คอาการ
 • ทางร้านจะทำการเสนอราคากู้ข้อมูลให้ลูกค้าหลังตรวจเช็คอาการประมาณ 1 วัน
 • หากตัวอุปกรณ์มีการเปิดฝาครอบจานโดยศูนย์กู้ข้อมูลอื่นมาแล้ว ทางร้านจะขออนุญาติเสนอราคาในอัตราราคา Harddisk หน้าจานเป็นรอยหรือมีการเปิดฝาครอบจานแล้ว

อัตรากู้ข้อมูล Harddrive ( Raid & Server & Nas )

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Harddisk ( Raid )
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • น้อยกว่า 500 GB
 • 1 TB
 • 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 5000 – 9000 บาท
 • 6000 – 12000 บาท
 • 8000 – 15000 บาท
 • ติดต่อสอบถามโทร: 062-919-7966

อัตรากู้ข้อมูล SD Card และ Memory Card

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Handy Drive & Memory Card
 • 1 GB ถึง 16 GB
 • 16 GB ถึง 64 GB
 • 64 GB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • 1 GB ถึง 16 GB
 • 16 GB ถึง 64 GB
 • 64 GB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 2000 บาท
 • 3000 บาท
 • ติดต่อสอบถามโทร: 062-919-7966

อัตรากู้ข้อมูล Solid State Drive ( SSD )

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Harddisk
 • น้อยกว่า 750 GB
 • มากกว่า 750 GB
 • 2 TB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • น้อยกว่า 750 GB
 • มากกว่า 750 GB
 • 2 TB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 10000 บาท
 • 20000 บาท
 • ติดต่อสอบถามโทร: 062-919-7966

กู้ข้อมูลไม่ได้ เราไม่คิดค่าบริการ !

อัตรากู้ข้อมูล Harddrive ( สำหรับ Harddisk หน้าจานเป็นรอยหรือมีการเปิดฝาครอบแล้ว )

สำหรับอุปกรณ์ที่มีการเปิดฝาครอบจานมาแล้ว หรือผ่านการกู้ข้อมูลจากศูนย์กู้ข้อมูลอื่นๆ จะทำให้ตัวอุปกรณ์เสียหายมากขึ้นและใช้ระยะเวลามากขึ้น ทางศูนย์มีความจำเป็นจะต้องเก็บค่าบริการในการตรวจเช็คเบื้องสำหรับอุปกรณ์ที่มีการเปิดฝาครอบจานหรือผ่านการกู้ข้อมูลจากศูนย์กู้ข้อมูลอื่นๆ ทั้งในกรณีที่สามารถกู้ข้อมูลได้และไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ (ค่าบริการตรวจเช็ค 1000 – 2000 บาท)

 • ค่าบริการ กู้ข้อมูล Harddisk
 • ไม่เกิน 1 TB
 • ไม่เกิน 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
 • ไม่เกิน 1 TB
 • ไม่เกิน 2 TB
 • 3 TB ขึ้นไป
 • อัตราค่าบริการ
 • 5000 – 8000 บาท
 • 7000 – 11000 บาท
 • 15000 – 20000 บาท
 • กรณีผ่านการเปิดฝาครอบจานหรือผ่านกู้ข้อมูลจากศูนย์อื่นแล้วจะมีค่าตรวจเช็ค 1000-2000 บาท
 • สำหรับการกู้ข้อมูลกรณีหน้าจานเป็นรอย ทางศูนย์อาจจะมีการส่งตรวจเช็คกับทาง Partner Lab ของทางต่างประเทศซึ่งจะใช้เวลาตรวจเช็คมากกว่าปกติ

กู้ข้อมูลไม่ผ่านต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

การ์ดจอ แรม และฮาร์ดดิสก์คือส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการทำงาน หากแรมไม่เพียงพอจะทำให้เครื่องทำงานได้ช้าลง การ์ดจอต่ำหรือไม่มีการ์ดจอก็ไม่สามารถทำงาน/เล่นเกมที่ใช้กราฟิกสูงได้ ส่วนฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะเป็นจุดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตั้งแต่ระบบปฏิบัติงาน โปรแกรมที่ใช้งานเป็นประจำ และไฟล์งานต่าง ๆ ที่จัดเก็บไว้ เปรียบเทียบให้เห็นความสำคัญที่ชัดเจน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ไม่ทันในคุณ คุณจะเลือกเปลี่ยนแรม, การ์ดจอหรือเมนบอร์ดพร้อมชิป แต่ฮาร์ดดิสก์จะเป็นชิ้นเดียวที่ถูกโยกย้ายตามคอมพ์เครื่องใหม่เสมอ เมื่อฮาร์ดดิสก์เผชิญปัญหาใหญ่ “ข้อมูลหาย” สิ่งที่ต้องเร่งทำคือกู้ข้อมูลให้รวดเร็วที่สุด

ก่อนส่งฮาร์ดดิสก์ไปกู้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ คุณควรทำความเข้าใจก่อนว่า โครงสร้างของฮาร์ดดิกส์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โครงที่เป็นเหล็กสีดำ เป็นฐานในการติดตั้งชิ้นส่วนต่อไป, จานแม่เหล็ก ที่เคลือบสารแม่เหล็กเอาไว้ทำให้มีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่อยู่บนพื้นผิวจานได้ โดยการเปลี่ยนแปลงสนามเหล็กให้การเป็นรูปแบบข้อมูลดิจิตอล (0 หรือ1, เปิด หรือ ปิด) และหัวอ่านข้อมูลที่จะค่อยบันทึกและอ่านไฟล์ การกู้ข้อมูลที่ต้องพึ่งบริการจากศูนย์ชั้นนำมักมีสาเหตุจาก จานแม่เหล็กชำรุด หรือหัวอ่านไม่ทำงาน ทางแล็ปจะมีอุปกรณ์ที่ชดเชยหน้าที่ดังกล่าวทำให้ฮาร์ดดิสก์สามารถกลับมาใช้งานได้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการกู้ข้อมูลโดยเฉพาะ หากปัญหาข้อมูลหายเกิดจากชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์ชำรุด การใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลที่ขายบนท้องตลาดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะต้นตอแตกต่างกัน

แล้วกรณีใดที่สามารถใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลด้วยตนเองได้: การลบไฟล์, ฟอร์แมตเซ็กชั่น หรือโดนโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวแก้ปัญหาได้ แต่เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น หากฮาร์ดดิสก์ของคุณมีอาการเสียที่แสดงออกมาให้เห็นบ้างแล้ว ควรส่งศูนย์บริการกู้ข้อมูลดีกว่า เพราะการฝืนใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลโดยที่อุปกรณ์ชำรุดอาจทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง อัตราค่าบริการย่อมทะยานขึ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเลย การเข้ารับคำปรึกษาก่อนดำเนินการเป็นความปลอดภัยที่น่าลอง เรียกว่าเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาให้ถูกจุด

กู้ข้อมูล… แก้ปัญหาข้อมูลหาย

แม้ว่า ‘คอมพิวเตอร์’ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อทุกวงการ เพราะความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานให้เสร็จสิ้นกระบวนการ ลดขั้นตอนการทำงานให้จบภายในอุปกรณ์ชิ้นเดียว โดยที่ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันอย่างไม่ติดขัด เมื่อชิ้นงานสำเร็จสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ต้องรักษาให้มั่นคือ ไฟล์ เพราะข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลจำแนกโดยนามสกุลต่าง ๆ อาทิ *.doc, *.psp หรือ *.jpg เป็นต้น ไฟล์แต่ละนามสกุลก็มีโปรแกรมจำเพาะที่ใช้ในการเปิดไฟล์ ขนาดของไฟล์ก็ขึ้นกับนามสกุลเช่นกัน การทำงานทุกชิ้นจึงจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดนี้ด้วย บางครั้งปัญหาการทำงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มักเกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือ ไฟล์หาย ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคือการกู้ข้อมูลจากหน่วยความจำเดิม ขอให้การกู้ข้อมูลนำกลับมาได้ประมาณร้อยละ 70 ก็เป็นที่พึงพอใจแล้ว หากไม่สามารถกู้ข้อมูลได้จะเกิดปัญหาที่ใหญ่และส่งผลกระทบต่อองค์กรแน่นอน

ปัจจัยหลักที่ทำให้หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ชำรุดและสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลได้คือ ไวรัส – มัลแวร์คอมพิวเตอร์ ที่จู่โจมอุปกรณ์ของคุณและล็อคเครื่องเพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูลสำคัญ, การใช้งานที่ผิดวิธีเพราะสเปคคอมพิวเตอร์ที่ลดหลั่นย่อมส่งผลต่อการทำงาน ดังนั้นหากใช้คอมพ์สเปคต่ำกับงานที่กินทรัพยากรของเครื่องคอมพ์มากย่อมเกิดผลกระทบที่สะสม และอายุการใช้งานเกินกำหนดแล้ว อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ไม่เกิน 3-5 ปี แม้คอมพ์จะยังสามารถทำงานได้แต่คุณภาพและความปลอดภัยก็ลดลง ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้ฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชำรุด เป็นเหตุให้ข้อมูลหาย ซึ่งการลงระบบปฏิบัติการใหม่ที่ช่างอ่อนประสบการณ์นิยมนำมาใช้ยังไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ถูกจุด

คุณควรขอคำปรึกษาช่างที่มีประสบการณ์ในด้านกู้ข้อมูลให้ช่วยเหลือปัญหานี้ เพราะการกู้ข้อมูลโดยรวดเร็วและถูกวิธีจะรักษาจำนวนข้อมูลที่คุณต้องการได้ครบครัน ซึ่งลดระยะเวลาในการดำเนินงานใหม่ให้ทันเดธไลน์ด้วย หากเลือกวิธีหรือไว้วางใจช่างที่ไร้ประสบการณ์ด้านกู้ข้อมูลแล้ว จำนวนข้อมูลที่จะได้รับกลับมาอาจลดเหลือเพียงร้อยละ 50 ของที่คุณต้องการ ไม่แน่ว่าชิ้นงานสำคัญอาจหายสาบสูญไปเลย

เปิดกรุผ่านการกู้ข้อมูล

หากคุณมีโอกาสได้เลือกใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการเลือกศูนย์บริการคือ ‘ประสบการณ์’ ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และการการันตีจากผลงานในอดีตว่า ศูนย์แห่งนั้นจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ เพราะคอมพ์ของคุณมีมูลค่าและความสำคัญมากจึงจำเป็นต้องเลือกสรรสิ่งดีเพื่อรักษาประสิทธิภาพไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับ ‘ฮาร์ดดิสก์’ ส่วนจัดเก็บข้อมูลการทำงานของคุณ ความสำคัญของฮาร์ดดิสก์แทบจะมีประเมินมูลค่าเป็นปากท้องของคุณตลอดทั้งเดือน หากเกิดปัญหาที่ส่งผลให้ข้อมูลสูญหายไม่ควรทดลองตามวิธีการกู้ข้อมูลที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต เพราะความเสี่ยงที่จะเพิ่มความเสียหายกับฮาร์ดดิสก์มีสูงเช่นกัน

ศูนย์บริการกู้ข้อมูลคือสิ่งแรกที่ควรเข้าหาเพื่อปรึกษาวิธีการซ่อมแซมเพื่อให้อัตราความสำเร็จมีมากกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด น้อยนักที่ความสำเร็จในกากู้ข้อมูลจะสำเร็จเต็มร้อย เพราะหลักการทำงานของฮาร์ดดิสก์คือการเขียนข้อมูลลงในพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งโอกาสที่ข้อมูลใหม่จะเขียนทับพื้นที่ของข้อมูลเดิมที่คุณเคยลบด้วยตนเองมีสูง ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถกู้ข้อมูลนำกลับมาได้ หากเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เป็นผลงานของคุณในอดีตก็มีโอกาสที่จะกู้ข้อมูลกลับมาได้อีกครั้ง ทำให้คุณได้ย้อนดูผลงานที่เคยผ่านมือ เสมือนประวัติการทำงานที่เคยลืมเลือนได้ปรากฏให้ยลอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อคุณใช้บริการศูนย์กู้ข้อมูลที่มีศักยภาพและประสบการณ์ ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลสำคัญจะกลับคืนมายิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยศูนย์บริการกู้ข้อมูลที่ดีจะมีมาตรฐานการให้บริการที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน และมีคำตอบแก่ความข้องใจของผู้ใช้บริการได้ดีถึงการทำงานที่มีผลต่ออัตราให้บริการ แต่เชื่อได้ว่าหากเลือกบริการจากศูนย์กู้ข้อมูลที่มีมาตรฐานและวางใจได้ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ส่งซ่อมจะกลับถึงมือเหมือนเดิม ยกเว้นฮาร์ดดิสก์ที่ชำรุดเกินเยียวยาและไม่เหมาะกับการนำมาใช้ใหม่ คุณจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาทำงานต่อเนื่องได้ทันที ซึ่งปริมาณข้อมูลที่ได้รับอาจมากกว่าความจุของฮาร์ดดิสก์ด้วย เพราะคุณผ่านประสบการณ์ในการทำงานอย่างมากมาย จึงมีผลงานกลับมาเป็นจำนวนมาก โดยที่คุณไม่คิดว่าปริมาณจะเยอะ


การใช้บริการและการชำระค่าบริการ

เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลจากท่าน เราจะทำการวิเคราะห์หาอาการที่เป็นก่อน หลังจากนั้นจึงจะมีการแจ้งรายละเอียดค่าบริการให้แก่ท่านทราบ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • นำส่งสื่อข้อมูลให้แก่ทีมงานได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุอาการ
 • ทีมงานแจ้งค่าบริการให้แก่ลูกค้าทราบ
 • ลูกค้าชำระค่าบริการตามที่ตกลงกับทางทีมงาน ได้แก่ ค่าบริการกู้ข้อมูล , ค่าบริการจัดส่งข้อมูล , ค่าบริการจัดซื้อสื่อบันทึกข้อมูล
 • ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : contact@crecover.com หรือหมายเลข 062-919-7966
 • ทีมงานทำการส่งสื่อข้อมูลนำไปกู้ข้อมูลที่แล๊ป
 • หลังจากทีมงานทำการกู้ข้อมูลเสร็จ ทางทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้ามารับข้อมูล หรือแล้วแต่ในกรณีที่ลูกค้าการนำส่งถึงที่ หรือไปรษณีย์ ทางทีมงานจะนำส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้มา

ค่าบริการรับ ส่งสื่อบันทึกข้อมูลถึงที่ 300-1000 บาท ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล